Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۲۴ ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی

 

قحطی کلام خدا (۴)

 

"اینک خداوند یهوه می گوید:

" ایامی می آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد.

 نه گرسنگی از نان و نه از تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند.

و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد،

تا کلام خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند یافت."

کتاب مقدس، عاموس، ۸: ۱۱- ۱۲

 

عاموس مرد خدا، نبی خدا به مردمان زمانۀ خودش و به مسیحیان زمانۀ ما اعلام می کند: "اینک خداوند یهوه می گوید: ایامی می آید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد. نه گرسنگی از نان و نه از تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند."، آیۀ ۱۱.

ما اکنون در چنین ایامی بسر می بریم. این آیات برای ما هستند. این پیغام برای ماست. و در آنها شما می توانید ۵ قسمت پیدا کنید.

اول- یقین آمدن قحطی:

دوم- کنترل کننده قحطی: دقت کنید. چه کسی این قحطی را می فرستد؟ "ایامی می آید." خداوند یهوه می گوید" که من گرسنگی، قحطی بر زمین خواهم فرستاد." چه کسی این قحطی را می فرستد؟ نه شیطان، نه انبیاء کاذب، نه معلمین کاذب، نه ادیان کاذب این جهان، بلکه خود خدای راستین این قحطی را می فرستد. این خود خداست که بر این قحطی حاکمیت و کنترل دارد. حملۀ شیطان نیست. حملۀ خداست. این قحطی، قحطی است که از دستهای خدا می آید. این یک قحطی الهی، یک داوری و تنبیه الهی است. خدا گوینده و خدا فرستندۀ این قحطی است. وقتی که می آید با قدرت می آید. با خشم الهی بر این سرزمین و مردم ما، ملت ما، فرود خواهد آمد.

برای مردمانی که هی دوباره، و دوباره، و دوباره کلام خدا را شنیده اند، تعلیم صحیح کلام خدا را شنیده اند. ولی با بی اعتنائی از آن رد شده اند. برای عاموس نبی، این مردمان به قسمت شمالی قوم اسرائیل اشاره می کرد. اما حقیقت این کلام، داوری و غضب این کلام،  برای مردم ما و قوم ما هم صادق است. حقیقت این کلام در مورد هر ملت و سرزمینی صادق است که دائماً کلام خدا به آنها گفته شده، گفته شده، و با بی اعتنائی رد کرده اند.

مردمانی که گوش خودشان را به کلام خدا، و معلمین راستین خدا می بندند. برای قوم اسرائیل این داوری اول بصورت حملۀ آشور شروع شد. آشور به اسرائیل حمله کرد، مردان اسرائیلی را کشتند، به زنانشان تجاوز کردند، بچه هایشان را به بردگی بردند، و در اسارت به آشور رفتند. در آشور در زنجیر بردگی کردند. با آنها بسیار بسیار بدرفتاری شد.

ولی اینجا، خدا از طریق نبی اش عاموس اعلام می کند که حتی زمانی که در آشور در بردگی هستند، یک غضب دیگر، یک داوری دیگر، غضب و داروی بمراتب سخت تر از اسارت آشور در انتظارشان خواهد بود. و آن قحطی از شنیدن کلام خداست. بمراتب بدتر، سخت تر از حملۀ آشور، قتل و تجاوز و به اسارت رفتن به آشور، قحطی کلام خدا خواهد بود.

خدا کلامش، درک کلامش، معلمین و واعظین راستین کلامش را از میان شما بر می دارد. خود خدا معلمین کاذب را بر سر شما می فرستد. خدا کلامش و معلمین و واعظین امین خودش را پس می گیرد. چون قدر آنها را ندانستند. قدر تعلیم کلام خدا را ندانستند. به آنها بد کردند.

و این را بدانید، برای هر قومی، هر مردمانی بر روی این کرۀ خاکی، هیچ لعنتی بدتر از این نیست، که خدا کلامش و معلمین راستین خودش را از آنها بگیرد، و به جاهای دیگر بفرستد.غضبی بدتر از این نیست که شما در سرزمینی باشید که نتوانید کلام خدا را به درستی، با تعلیم صحیح بشنوید. کنترل کنندۀ این قحطی خداست.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Scarcity of God's Word Part #4

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (062111 7088 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....