FarsiNet: Iranian Persian Farsi Speaking Christian Global eChurch
Good Friday, the day Jesus Christ was Crucified
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran

تاريخ نرخ ريال ايران
Iran Currency Exchange Rate History: 1975 - 2017

Grace and truth were realized through Jesus Christ.   ><>
NoRooz Persian New Year the Ever lasting Tradition and Celebration Poetry by Bozorg-Mehr vaziri from Houston, NoRuz is an Everlasting Ancient Persian Tradition, Persian Poetry on Significance & Longivity of NoRuz Persian New Year by Vaziri
سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
Starting September 16, 2022 - از ۲۵ شهریور ۲۵۸۱ (۱۴۰۱)
Praying in Jesus Name for the Protection and FREEDOM of the Iranian People and Iran
برای محافظت، امنیت و آزادی همهٔ ایرانیان و ایران در نام عیسی مسیح در دعا هستیم
NoRooz 2583 Countdown ...
Days: Hours: Mins: Secs:

  What Is New?   جدیدها
Persian Tabdil Magazine for Farsi Speaking Iranian Christians now available at FarsiNet.com, Farsi eZine of The Change by Iran For Christ at FarsiNet, Iranian eZine for Godly Change and Transformation of Life at FarsiNet
Persian Latin Jazz by Neda jalali and Eric Tompkins with Navaz Ensemble of Canada, East of West CD from Navaz Ensemble Persian Latin Jazz Music
Worldwide Directory of Persian Restaurants, Worldwide Directory of Iranian Restaurants, Persian Recipes, Iranian Cuisine, Persian Cuisine, Iranian Recipes, Iranian Grocery Stores, Iranian Super Markets, Persian Restaurants Directory
Persian Wedding Traditions, Iranian Christian Wedding Songs, farsi Wedding Poetry
Persian Poetry on where you store up your Treasures, Farsi Poetry based on what Jesus said in matthew 6:19-24, Persian Poetry on store up your treasures in Heaven, Iranian Christian Poetry
Good Friday, the day Jesus Christ was Crucified
The Search For Messiah, Who is the Biblical Messiah? Why Jews are still waiting for their Messiah? Why Jesus is the Messiah promised in the Bible?
  Link to FarsiNet
  350,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian

Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
World Vision
Human Rights

Nowruz 2582 (1402, 2023) began on: با شاد باش نوروز - تحويل سال نو
تحويل سال نو ۲۵۸۲ - ساعت ۰ و ۵۴ دقيقه و ۲۸ ثانيه صبح سه شنبه اول فروردين ۱۴۰۲ در ايران
Tehran:Tuesday:      00:54:28 AM      March 21, 2023
BerlinMonday 10:24:28 PM March 20, 2023
Chicago:Monday 04:24:28 PM March 20, 2023
Dubai:Tuesday 01:24:28 AM March 21, 2023
LondonMonday 09:24:28 PM March 20, 2023
Los AngelesMonday 02:24:28 PM March 20, 2023
New YorkMonday 05:24:28 PM March 20, 2023
SydneyTuesday 08:24:28 AM March 21, 2023

نوروز انکار شدنی نیست

نوروز جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشد
نوروز جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تایید افراد باشد
نوروز جشن سالگرد ها و مناسبتهای ملی وسیاسی هم نیست که دولتی قادر به ترویج و یا تحریم ش باشد

نوروز انکار شدنی نیست

نوروز جشن یادآوری ریشه های باستانی ملت ایران است
نوروز جشن ارج نهادن به اصالت ها و یادآوری جوهر ایران باستان ست
نوروز نماد آغاز بهار است و با زایش طبیعت گره خورده است
جشن جوانه هاست که پوست سفت و زمخت وصمغ گرفته درخت پیر را درهم میدرند و قد برمیافرازند

نوروز انکار شدنی نیست

نوروزبرهم زننده سکوت سنگین زمین سرما زده ایست که یخهای زمستان لب هایش را دوخته بودند
نوروز درهم شکافتن دل خاک ست وسر بر افراشتن دانه ای که خزان بی رحم در گوشه خلوت باغ زنده بگورش کرد
نوروز زمان پرواز بلبلانی ست که از ترس جلادان باد و برف زمستانی پناهنده دودکشها شده بودند

نوروز انکار شدنی نیست

نوروز زمان بازگشت لک لک ها و درنا های عاشق است
زمان به خانه برگشتن پرندگانیست که برف و یخ زمین مجبورشان کرد به دیاری غریب تر از خانه مهاجرت کنند
نوروز صفحه ای و روزی از تاریخ نیست، نوروز مـادر تاریخ ایران ما است
نوروز نگهبانی ست که در تغییر فصل و نسل نمیگذارد هویت و اصل تغییر یابد
برای ملتی که انکار نشدنی زیست میکند

نوروز انکار شدنی نیست

جلیل سپهر

نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد

NowRuz - First Day of Spring - Persian New Year

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار
Praying For The People of Ukraine, Praying for The Future of FRee Ukraince, Praying for protection and Wisdom of Its Leaders - I Am Ukraine - I Am Zelenskyy

Good Friday, the day Jesus Christ was Crucified
Persian Christian Poetry about the Power of cross by Vaziri
Happy Easter, Jesus is ALIVE, The Lord is Risen, Jesus is resurrected, Death could not hold Jesus my Saviour
Persian Christian Poetry about the Power of cross by Vaziri

Iranian Persian New Year NowRuz Traditions going back 2577 years with Haji Firuz announcing the coming of Spring, NoRuz is first day of Spring

NowRuz 2577, Persian New year
First Day of Spring - March 20, 2018
Check out Nowruz Count Down

نوروزتان سرشار از برکت و معنویت باد
نوروز باستانی یادگار نیاکان ما خجسته باد
2500+ years of Tradition and Culture

FarsiNet NowRuz Greeting to all Visitors and Iranian around the Globe, Happy Persian New Year Best Wishes from FarsiNet Team

با بهترین آرزوها و شاد باش ها

Send FREE NowRuz Greeting Cards, FREE farsi NoRuz Cards

FarsiNet.com @ 27 Years
Noruz 2555 (1996) to Noruz 2582 (2023)
A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran
Persian Gospel Music by Sarah Fard at FarsiNet, Farsi Christian Music by Sarah, Gilbert Hovsepian, Rev. Jalil Sepehr, Felix Amirian, Qader Eshpari, Mike Fard, Free Farsi Music
The Christian Heritage of Iran
and
the Church of the East
Shahnameh, Epic of the Persian Kings by Ferdowsi the Grreat Persian (Iranian) Poet of 9th Centuary from Toos Khorasan near present Mashhad in Northeast Iran
مجله شبان
TALIM Ministries
71 Issues
13 Years

موسسه تعليم
Shaban Magazine
Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
Easter Persian Poetry by Bozorg-mehr Vaziri, Farsi Poetry He Has Risen, Jesus Has Risen Persian Christian Poetry at FarsiNet
Easter Persian Poetry by Bozorg-mehr Vaziri, Farsi Poetry He Has Risen, Jesus Has Risen Persian Christian Poetry at FarsiNet
Happy Easter, Jesus is ALIVE, The Lord is Risen, Jesus is resurrected, Death could not hold Jesus my Saviour
Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
Copyright © 1995-2023 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032195 183960002 this page views - 368,401,172 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+.