FarsiNet: Iranian Persian Farsi Speaking Christian Global eChurch
Persian Gospel Music by Gilbert Hovsepian and Iranian Church of Los Angeles Worship Team in Farsi
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Link to FarsiNet using your favorite FarsiNet Logo or banner
Be very careful, then, how you live -- not as unwise but as wise.   ><>
NoRooz 2580 Countdown ...
Days: Hours: Mins: Secs:
NoRooz 2580 Countdown ...
Days: Hours: Mins: Secs:

  What Is New?   جدیدها
Geranbaha - an extensive and valuable collection of Iranian Christian Resources and Websites including Worship songs, Worship Videos, and Farsi Bible Studies by Hovsepian Ministry at FarsiNet
Persian Christians Poetry by Bozorg-mehr Vaziri from Iran
What is Trinity? meaning of Taslis. What does it mean Jesus is Son of God? farsi Christian Publication by KAM Society of Persian Christian Studies for Iranians
Persian Movie DVD, farsi Movie DVD, Iranian Movie DVD, Story of an Iranian refugee, New DVD Released by Joseph Film Production - NTSC DVD of Tune of Nostalgia now available from Joseph Fimls
The Power and Importance of Worship in daily Christian Life, a Persian book by Talim Ministries
Persian Movie DVD, farsi Movie DVD, Iranian Movie DVD, Story of an Iranian refugee, New DVD Released by Joseph Film Production - NTSC DVD of Tune of Nostalgia now available from Joseph Fimls
Persian Christian Literature by Dr. William M. Miller on What is Christianity, Basic Principles of Christianity in Persian Farsi by Dr. William M. Miller
  Link to FarsiNet
  350,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian

Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
World Vision
Human Rights

Message of Love - Persian Christian Music by Sarah
Farsi Worship & Praise Music - پيام عشق - سارا
Iranian Contemporary Gospel Music

Persian Christian Music by Sarah CD Cover, Message of Love Farsi Gospel Music CD #2 Cover, Iranian Christian Worship Music by Sarah

Go To ... [ Cover ][ CD ][ Song list ][ Thanks & Prayer ] . . .

Listen to selected songs from this album in Real Audio
 • 1.   Delet Shad
 • (Joyful Heart) - 3:39
 • 2.   Baharan
 • (Spring Time) - 4:20
 • 3.   Shadan Hastim
 • (We Rejoice) - 3:09
 • 4.   Navayeh Eshgh
 • (Melody of Love) - 4:23
 • 5.   Delkhahe Man
 • (My Favorite) - 4:21
 • 6.   Oo-ra Khoda Danam
 • (He is my God) - 4:51
 • 7.   Dar In Donya
 • (In This World) - 4:35
 • 8.   Bia
 • (Come To Me) - 3:54
 • 9.   Omghe Darya
 • (Depth of Sea) - 4:29
 • 10. To Agahi
 • (You Know) - 5:13
 • 11. Omghe Darya - Instrumental
 • (Depth of Sea) - 4:35

  تا خطر کورونا رفع نشده و کورونا کنترل نشده - هفته ای یک روز و روزی یک ساعت

  ۱) هر هفته ۱ روز روزه
  ۲) هر روز ۱۰ دقیقه سرود پرستشی و شکرگذاری
  ۳) هر روز ۱۰ دقیقه دعا برای کادر درمان ، آشنایان و دوستان
  ۴) هر روز ۱۰ دقیقه تماس با ۲-۳ تا دوست، آشنا و همسایه - سلام و علیک، تشویق و گوش کردن
  ۵) هر روز ۱۰ دقیقه مطالعه کلام خداوند
  ۶) هر روز ۱۰ دقیقه تفکر و تعمق در مورد رشد شخصیتمون در خداوند (چقدر شبیح عیسی شده ام، کدوم قسمت های شخصیتم کم آورده؟ کجا ها کمک لازم دارم؟)
  ۷) هر روز ۱۰ دقیقه در سکوت به روح القدس گوش دادن و نوشتن آنچه حس میکنید، آنچه به چشم بسیرت می بینید، آنچه می شنوید.

  روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟

  ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند. ضمناً در روزه مسيحی می‌توان از يک يا چند وعده غذا صرف ‌نظر کرد و يا حتی از خوردن بعضی مواد غذائی خودداری نمود.

  هدف اصلی روزه مسيحی اينست که با فروتنی به خدا تقرب جوئيم و هدايتهای او را بطلبيم و اوقاتی را در دعا و مناجات در حضور او بسر ببريم.

  کلام خدا در کتاب اشعياء نبی می‌فرمايد: "مگر روزه‌ای که من می‌پسندم اين نيست که بندهای شرارت را بگشاييد و گره‌های يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين نيست که نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايی و فقيران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببينی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می‌باشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اينک حاضر هستم". (اشعیا ۵۸: ۶-۹)

  در مورد روزه مسيحی، لازم است بدانيم که بمنظور صواب و رياضت، و يا بدست آوردن دل خدا و نجات از گناه، بجا آورده نمی‌شود زيرا با ريخته شدن خون مسيح بر صليب و مرگ و دفن و قيام او از مردگان، نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان به حضور خدا، مهيا گرديده است.

  پس چرا روزه می‌گيريم و از خوردن و يا نوشيدن پرهيز می‌کنيم؟

  مختصراً، بعضی از دلايل روحانی روزه مسيحی را با شما در ميان می‌گذارم.
  روزه کمک می‌کند که:
  ١- دل ما در حضور خدا نرم و فروتن باشد.
  ٢- به صدا و هدايت و حضور خدا حساس باشيم.
  ٣- نفس سرکش ما ضعيف و سرکوب باشد.
  ٤- پرستش و دعای مسيحی ما قویتر و مؤثرتر باشد.
  ۵- ياد بگيريم از خودخواهی انسانی دوری نموده و ازخودگذشتگی داشته باشيم،.
  ۶- بيشتر قدر و ارزش فداکاری عظيم و کفاره بی‌نظير عيسی مسيح را درک کنيم.
  ۷- وقت متمرکزی در صحبت با پدر آسمانی و توجه به حضور خداوند روح القدسی و‌ مطالعهٔ کلامش بگذاریم

  در مورد روزه مسيحی، به اين نکته هم بايد توجه داشت که از هرگونه ظاهرسازی و ريا و خودنمائی بايستی به دور باشد.
  خداوند و منجی ما عيسی مسيح به شاگردان خود فرمود: "وقتی روزه می‌گيريد مانند رياکاران، خودتان را افسرده نشان ندهيد آنان قيافه‌های خود را تغيير می‌دهند تا روزه ‌دار بودن خود را به رخ ديگران بکشند يقين بدانيد که آنها اجر خود را يافته‌اند! اما تو وقتی روزه می‌گيری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند بلکه فقط پدر تو که در نهان است آنرا بداند و پدری که هيچ چيز از نظر او پنهان نيست اجر تو را خواهد داد" (متی ۶: ۱۶-۱۸).

  Dariush & Marya 2012 Persian Gospel CD for Iranians and farsi Speaking people, Heart of Worship Farsi Christian Praise CD by Dariush & Marya, Ghlabeh Parastesh Farsi Gospel Music CD from Dariush and Marya 2012 from San Jose
  The Best Iranian Documentary of This Decade, Winner of 10 Awards, A Must See for All Iranians and Farsi Speaking People of Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, Tajikistan, Iraq and Middle East, Rent from NetFlix This Iranian Documentary, A Cry From Iran Will Be Available from NetFlix Soon, Add it to your Que, Please Add the 10 Award Winnier Documentary A Cry From Iran To Your NetFlix Que
  50% Discount for farsiNet Visitors, Persian Music by Marlin - Farsi Christian Worship Music CD by Marlin from Church of California
  Farsi Christian Music by Iranian Church of Houston Texas, Persian Christian Worship Music

  FarsiNet.com @ 25 Years
  Noruz 2554 (1995) to Noruz 2579 (2020)
  A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
  A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran
  Iran Banknotes, Shah of Iran 1962 Shah 1000 Rial Banknote, Iran Currency Collection
  Sat7Pars Sattelite TV for Iranian and Farsi Speaking Christians Worldwide - 24/7 Farsi Christian Programs for Children, Youth, Teaching and Worship
  Iranian Persian Wedding YTraditional Wedding Spread with a Modern Touch, Persian Wedding ceremonies and History
  Good Friday, the day Jesus Christ was Crucified
  Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
  Persian Gospel Music by Sarah Fard at FarsiNet, Farsi Christian Music by Sarah, Gilbert Hovsepian, Rev. Jalil Sepehr, Felix Amirian, Qader Eshpari, Mike Fard, Free Farsi Music
  Dar Aghushe Pedar - In Father's Arm, Ianian Christian Gospel Music by Taak band, Sorrow has left this heart, its an stranger to me now - Jesus Christ has come and has become my housemate and joy, 23 songs from different Iranian Christian Artists
  Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
  Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
  سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
  موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
  انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
  Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
  راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
  Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
  E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
  Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
  If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
  Copyright © 1995-2021 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032195 183396322 this page views - 368,401,172 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
  See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
  Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
  جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+.