Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Christmas Mobarak Christmas - عيد كريسمس Christmas Mobarak
Wise Men and Women Still Seek Him Today
نور جهان تولد يافت

Send Persian Musical Christmas Greetings - كارت تبريك عيد كريسمس

عيد سال جدید میلادی ۲۰۲۰ را به شما تبریک می‌گوییم
Happy New Year 2017 - Our Prayers & Best Wishes for You & Your Loved Ones
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد

Christmas Celebration - Music from "His Iranian Children #1 - Tehran" Album
Bacheh Haayeh Iroonish #1 - Tehran ..... آلبوم بچه ها ی ایرونیش ۱ - تهران

Merry Christmas and Happy New Year 2012 - Best Wishes and God's Blessings, Pace, Joy, Love & Grace for you and your loved ones - Prayer and Best Wishes from FarsiNet Team,
Happy New Year 2024 for all Iranians, Persians and Farsi Speaking People

" و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد،

(چرا؟) زیرا که او امت خویش را، قوم خویش را، از گناهانشان خواهد رهانید."

انجیل مقدس، متی ۱: ۲۳

 

یکی از اعیاد مهم قوم اسرائیل عید یوم کیپور، یا روز کفاره است. در تورات، لاویان ۱۶ می خوانیم که هر ساله در آن روز، یهودیان جشن می گرفتند و بحضور خدا برای گناهان تمامی مردم در طول سال گذشته قربانی می گذرانیدند. در آن روز بر طبق لاویان ۱۶، کاهن اعظم قوم اسرائیل، دو تا بز قربانی انتخاب می کرد. یک از آن دو را می کشتند و خونش را بر روی مذبح به عنوان قربانی گناه می پاشیدند. چنین عملی نماینگر این حقیقت بود که برای آمرزش گناه بایستی خون ریخته شود. مجازات گناه مرگ است و حیات در خون. می بایستی خون ریخته شود. حیوان دومی را نمی کشتند. کاهن اعظم دست خودش را بر روی سر آن بز می گذاشت و بطور نمادی گناهان تمامی قوم را به آن بز منتقل می کرد، و سپس بز را به بیابان می بردند، و رها می کردند، بقدری دور که نتواند برگردد و یا دیده شود. یعنی از طریق آن مراسم ساده و مصور خدا نشان می داد که برای آمرزش گناهان خون بایستی ریخته بشود، قربانی باید گذرانیده شود، و سپس گناه برداشته می شد، بطوری که دیگر از نظر خدا نمی گذرد.

          حالا، آن بزی که کشته می شد، واقعاً نمی توانست مجازات گناهان کسی را بپردازد، فقط بطور نمادی نماینگر آن کسی بود که می تواند. و آن بز دومی، که گناهان مردم را به یک جای دور در بیابان می برد، حقیقتاً نمی توانست گناهان را بر دارد، فقط بطور نمادی، نماینگر کسی بود که می تواند.  و به دو نفر هم احتیاجی نیست، فقط یک نفر، عیسی مسیح، کافی است. کسی که هم قربانی گناهان را پرداخت کرد. و هم گناهان ما را از حضور خدا بر می دارد، بحدی دور که خدا دیگر آنان را در نظر نمی گیرد. کلمۀ "آمرزیدن" در زبان یونانی "افی ای می" یعنی روانه کردن، مرخص کردن. در اصطلاحات حقوقی و قانونی برای لغو کردن بدهی، و عطا کردن عفو به کسی بکار می رود. عیسی مسیح با مرگش بر صلیب گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان می آورند را بر خود گرفت، مرگی که حق ما بود، او بجای ما مرد، خون پاکش قربانی گناهان ما را داد. و نیز، گناهان ما را بینهایت از ما دور کرد، به جائی که هرگز نمی توانند بر ما برگردند.

          کلام خدا در مزمور ۱۰۳: ۱۲ می فرماید:" به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است." چقدر مشرق از مغرب دور است؟ این یک اصطلاح یهودی است برای بیان فاصلۀ بی نهایت. در کتاب میکاه نبی، یکی از انبیاء خدا در کتابمقدس، فصل ۷، آیۀ ۱۸ می فرماید:" کیست خدایی مثل تو که عصیان را می آمرزد، و از تقصیر بقیۀ میراث خود در می گذرد، او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد، زیرا رحمت را دوست می دارد." آیا این حقیقت را می شنوید؟ مسیح به این جهان آمد تا گناهان ما را بر دارد. غرامت گناهان ما را بپردازد. تا من و شما مجبور نشویم بپردازیم، زمانی که از گناهانمان توبه و به او ایمان می آوریم. برای همین است که پولس رسول با الهام روح القدس در انجیل مقدس، رومیان ۸: ۱ فریاد می زند:" پس اکنون هیچ قصاص نیست، هیچ محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند." چرا؟ چون قصاص گناهان ما بر عیسی مسیح فرود آمد. نام او عیسی است، چون او قوم خود را، ایمانداران خود را، از گناهانشان نجات می بخشد. و او این کار را کرده است.

 

                                                                            خدارا برای این بهترین هدیۀ کریسمس ستایش کنید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin


Wisemen find Jesus - It is believed they came from North Central Iran شما را مژده اى نيكوست
كه امشب نور مى تابد
كه امشب آن مسيح آيد
فروغ زندگى در اوست
نجات مردمان با اوست
نماد عشق و ايمان و وفاداريست
مسيح امشب تولد يافت

Tavalod Yaaft - Mesiah Is Born! - تولد يافت نور جهان Farsi Christian Worship Music, Iranian Gospel Music - Persian Music from Hallelujah 3 CD

Luke 2:11 - Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.

Luke 2:11 - Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.Christmas is The Gift from God to you - Don't leave God's Gift Unopened !!
میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۵ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد


Magi (Majusian)

From old Persian language, a priest of Zarathustra (Zoroaster). The Bible gives us the direction, East and the legend states that the wise men were from Persia (Iran) - Balthasar, Melchior, Caspar - thus being priests of Zarathustra religion, the mages. Obviously the pilgrimage had some religious significance for these men, otherwise they would not have taken the trouble and risk of travelling so far. But what was it? An astrological phenomenon, the Star?

Gospel of Matthew 2:1-12 - Magi in Search of Christ
After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written: "`But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel.'" Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route.

Read the above Scripture in Persian (Farsi)
Read or Print the entire Gospel of Matthew in Persian (Farsi) Gospel of Matthew in Persian (Farsi) or (English)

Could not open : No such file or directory

Birth of Jesus foretold by Prophet Isaiah 700 years before Jesus Birth of Jesus is announced by the Angel to Mary Birth of Jesus foretold by Prophet Micah over 7000 years before Jesus A Child is born to the Virgin and they will call Him Immanuel
 - God With us

They will call Him Immanuel - which means,"God With us."

Church of nativity in Bethlehem, Palestine, Birthplace of Jesus Prayer of Blessing for a Merry Christmas and happy new Year by farsiNet Team Persian Poetry about the Miraculous Birth of Jesus the World Saviour
Fullness of the Time - Zamane Moayyan - Christmas message from Church of Dallas
What Child is This? - In Cheh Kudakist? - Christmas message from Church of San Diego
Prophecies About Jesus - Pishguieha Darbare Eisa Masih - Christmas message from Church of Dallas

تاریخچه درخت کریسمس (History of Christmas Tree in Persian History of Christmas Tree from 1841 till now in Farsi Persian for Iranians and Farsi Speaking People of Iran, Iraq, Turkey, Afghanistan, Tajikistan)

سنت درخت کریسمس، به آلمان قرن شانزدهم میلادی و زمانی که مسیحیان، درختان تزیین شده را به خانه های خود آوردند، برمیگردد. همچنین در آن زمان عده ای هرمهایی از چوب میساختند و آنرا با شاخه های درختان همیشه سبز و شمع تزیین میکردند.

به تدریج رسم استفاده از درخت کریسمس در بخشهای دیگر اروپا نیز طرفدارانی پیدا کرد. در سال 1841، انگلستان، پرنس آلبرت (Prince Albert)، شوهر ملکه ویکتوریا (Queen Victoria) با آوردن درخت کریسمس به کاخ ویندسور (Windsor) و تزیین آن با شمع، شیرینی، میوه و انواع آب نبات، استفاده از درخت را به چیزی مد روز مبدل کرد.

واضح است که خانواده های ثروتمند انگلیسی به سرعت از این مد پیروی کردند و با ولخرجی تمام به تزیین درخت میپرداختند. در سالهای 1850، این تزیینات شامل عروسک، لوازم خانه مینیاتوری، سازهای کوچک، جواهرات بدلی، شمشیر و تفنگ اسباب بازی، میوه و خوراکی بود.

بسیاری از آمریکاییهای قرن نوزدهم، درخت کریسمس را چیزی غریب میدانستند و اولین درخت کریسمس در آمریکا، مربوط به سال 1830 است که آنهم توسط ساکنان آلمانی پنسیلوانیا به نمایش گذاشته شده بود. این درخت برای جلب کمکهای مردمی برای کلیسای محلی برپا شده بود. در سال 1851، چنین درختی در محوطه خارجی یک کلیسا برپا شد اما وجود آن برای ساکنان این قصبه بسیار توهین آمیز و نوعی بازگشت به بت پرستی به شمار می آمد و آنها خواستار جمع کردن تزیینات شدند.

در حدود سالهای 1890، لوازم تزیینی کریسمس از آلمان وارد میشد و درخت کریسمس به تدریج در ایالات متحده محبوبیت میافت. جالب است که اروپاییان از درختان کوچکی که حدود 1 تا 1.5 متر طول داشتند استفاده میکردند در حالی که آمریکاییان درختی را میپسندیدند که تا سقف خانه برسد.

در اوایل قرن بیستم، آمریکاییان درختهای کریسمس را بیشتر با لوازم تزیینی دست ساز خودشان تزیین میکردند اما بخشهای آلمانی/آمریکایی همچنان به استفاده از سیب، بلوط، گردو و شیرینیهای کوچک بادامی ادامه میدادند.

کشف برق، به ساخته شدن چراغهای کریسمس انجامید و امکان درخشش را برای درختان به ارمغان آورد. پس از آن دیدن درختان کریسمس در میدان شهرها به یک منظره آشنای این ایام مبدل شد و تمام ساختمانهای مهم-چه شخصی و چه دولتی- با برپا کردن یک درخت، به اسقبال تعطیلات کریسمس میرفتند.

در تزیین درختهای کریسمس اولیه، به جای مجسمه فرشته در نوک درخت، از فیگورهای پریهای کوچک- به نشانه ارواح مهربان- یا زنگوله و شیپر- که برای ترسانیدن ارواح شیطانی به کار میرفت- استفاده میشد.

در لهستان، درخت کریسمس با مجسمه های کوچک فرشته، طاووس و پرندگان دیگر و تعداد بسیار زیادی ستاره، پوشیده میشد. در سوئد، درخت را با تزیینات چوبی که با رنگهای درخشان رنگ آمیزی شده اند و فیگورهای کودک و حیوانات از جنس پوشال و کاه تزیین میکنند. دانمارکیها، از پرچمهای کوچک دانمارک و آویزهایی به شکل زنگوله، ستاره، قلب و دانه برف استفاده میکنند. مسیحیان ژاپنی بادبزنها و فانوسهای کوچک را ترجیح میدهند.

تزیین درخت در اوکراین نیز بسیار جالب است، آنها حتما در تزیین درخت خود از عنکبوت و تار عنکبوت استفاده میکنند و آنرا خوش یمن میدانند، زیرا بنا بر یک افسانه قدیمی، زنی بی چیز که هیچ وسیله ای برای تزیین درخت و شاد کردن فرزندان خود نداشت، با غصه به خواب میرود و هنگام طلوع خورشید متوجه میشود که درخت کریسمس خانه اش با تار عنکبوت پوشیده شده است و این تارها با دمیدن خورشید به رشته های نقره مبدل شده اند


| Home | Jesus Birth Foretold 1 | Jesus Birth Foretold 2 | Jesus Birth Foretold 3 | Jesus Birth Foretold 4 | Who Is Jesus? | Bethlehem (Jesus Birth Place) | Church of Nativity (History) | Church of Nativity (Pictures) | Christmas - Birth of a Spiritual King | Merry Christmas | Christmas Prayer | Wisemen | Easter | Holy Spirit ... | Persian Poetry ( Messiah Has Come, Liberated Love, Holy Spirit, Eisa King & Saviour ) ... Tavalod Yaaft - Mesiah Is Born! Farsi Christian Worship Music, Iranian Gospel Music


Persian Christian Poetry ... | Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی

Please send your questions, comments and prayer requests to webmaster@farsinet.com (121801 227261 )

Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....