Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Persian Poets, Poetry and Poetic Art
شعر فارسی و شاعران ايران       


I Wish I knew It From The Beginning

Persian Poetry by Iraj Jen'nati Atayi

کاش از اول می دونستم
تو کدوم کوهی که خورشید
از تو چشم تو می تابه
چشمه چشمه ابر ایثار
روی سینه ی تو خوابه
تو کدوم خلیج سبزی
که عمیق ، اما زلاله
مثل اینه پاک و روشن
مهربون مثل خیاله

کاش از اول می دونستم
که تو صندوقچه ی قلبت
مرهمی داری برای
زخم این همیشه خسته
کاش از اول می دونستم
که تو دستای نجیبت
کلیدی داری برای
درای همیشه بسته
تو به قصه ها می مونی
ساده اما حیرت آور
شوق تکرار تو دارم

وقتی می رسم به آخر
تو پلی ، پل رسیدن
روی گردابه ی تردید
منو رد می کنی از رود
منو می بری به خورشید
من از اونور شکستن
گنگ و بی رمق گذشتم
تن به رؤیاها سپرده
رفتم ، از شفق گذشتم
رفتم و رفتم و رفتم
سایه مو بردم و بردم

خسته بودم و شکسته
خودم رو به شب سپردم
من رو از شبم جدا کن
نمی خوام تو شب بمیرم
دوست دارم که پیش چشمات
بوسه از خورشید بگیرم
دوست دارم که نوشدارو
واسه این شکسته باشی
تا دم مردن پناه
این غریب خسته باشی

ایرج جنتی عطایی

Pablo Neruda - Die Slowly

He who becomes the slave of habit,
who follows the same routes every day,
who never changes pace,
who does not risk and change the color of his clothes,
who does not speak and does not experience,
dies slowly.

He or she who shuns passion,
who prefers black on white,
dotting ones "it.s" rather than a bundle of emotions, the kind that make your eyes glimmer,
that turn a yawn into a smile,
that make the heart pound in the face of mistakes and feelings,
dies slowly.

He or she who does not turn things topsy-turvy,
who is unhappy at work,
who does not risk certainty for uncertainty,
to thus follow a dream,
those who do not forego sound advice at least once in their lives,
die slowly.

He who does not travel, who does not read,
who does not listen to music,
who does not find grace in himself,
she who does not find grace in herself,
dies slowly.

He who slowly destroys his own self-esteem,
who does not allow himself to be helped,
who spends days on end complaining about his own bad luck, about the rain that never stops,
dies slowly.

He or she who abandon a project before starting it, who fail to ask questions on subjects he doesn't know, he or she who don't reply when they are asked something they do know,
die slowly.

Let's try and avoid death in small doses,
reminding oneself that being alive requires an effort far greater than the simple fact of breathing.

Only a burning patience will lead
to the attainment of a splendid happiness.
Die Slowly - Poetry by Pablo Neruda Translated to Persian By Ahmad Shamloo

پابلونرودا              "به آرامی آغاز به مردن می‌كنی"
   ترجمه: احمد شاملو

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
اگر سفر نكنی،
اگر كتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نكنی.
به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

زمانی كه خودباوری را در خودت بكشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو كمك كنند.
به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر برده‏ عادات خود شوی،
اگر همیشه از یك راه تكراری بروی،
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.
تو به آرامی آغاز به مردن می‏كنی

اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،
و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌كنند،
دوری كنی.
تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر هنگامی كه با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نكنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
كه حداقل یك بار در تمام زندگیت
ورای مصلحت‌اندیشی بروی.
تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

امروز زندگی را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاری كن!
نگذار كه به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نكن!
I Wish I knew It From The Beginning

Persian Poetry by Iraj Jen'nati Atayi

کاش از اول می دونستم
تو کدوم کوهی که خورشید
از تو چشم تو می تابه
چشمه چشمه ابر ایثار
روی سینه ی تو خوابه
تو کدوم خلیج سبزی
که عمیق ، اما زلاله
مثل اینه پاک و روشن
مهربون مثل خیاله

کاش از اول می دونستم
که تو صندوقچه ی قلبت
مرهمی داری برای
زخم این همیشه خسته
کاش از اول می دونستم
که تو دستای نجیبت
کلیدی داری برای
درای همیشه بسته
تو به قصه ها می مونی
ساده اما حیرت آور
شوق تکرار تو دارم

وقتی می رسم به آخر
تو پلی ، پل رسیدن
روی گردابه ی تردید
منو رد می کنی از رود
منو می بری به خورشید
من از اونور شکستن
گنگ و بی رمق گذشتم
تن به رؤیاها سپرده
رفتم ، از شفق گذشتم
رفتم و رفتم و رفتم
سایه مو بردم و بردم

خسته بودم و شکسته
خودم رو به شب سپردم
من رو از شبم جدا کن
نمی خوام تو شب بمیرم
دوست دارم که پیش چشمات
بوسه از خورشید بگیرم
دوست دارم که نوشدارو
واسه این شکسته باشی
تا دم مردن پناه
این غریب خسته باشی

ایرج جنتی عطایی

Aboo Saeed
 • Khalgha'an-e Toe
 • Baba Tahir Oryan
 • Ze Dast-e Deedeh o Dell
 • Bidjan Assadipour
 • Na'ame-e Doost
 • Heech Na'daani
 • Ann-ddohe-e Tan-ha'ayi
 • 6 & eight Gallery
 • Dehqani Tafti
  Persian Book by Bishop Hassan Dehqani Tafti on Christian Accents in the Persian Poets
  Freydoun Moshiri
  (فريدون مشيرى)
 • اى هميشه خوب
 • Gharajeh Daghi
 • Gate of Life
 • Holy Spirit
 • Isa Has Come
 • Miracle of the Cross
 • Hafez
 • حال دل با تو گفتنم هوس است
 • Hal Kon Moshkel'e Maa
 • Ja'am-e ma
 • Khayyam
 • Ghafele-e Omr
 • Barkhiz
 • Chon Abr
 • Maleko'l Shoa'ra
 • Vatan
 • Mohsen Jamal
 • Lost Persian Cat
 • Mow'Lavi
 • NowRuz >Shahre Eshgh (City of Love)
 • Parvin Etesami
 • Life After Death
  Zendegi Ba'daz Marg
 • Pejman Bakhtiyari
 • Mehr-e Iran Zamin
     (Ey Iran)
     (ای ایران)
 • Rudaki
 • Roouz'egar
 • Sa'adi
 • Bani A'dam
 • Shams-e Tabrizi
 • Gholam-e Ghamar
 • On-Sofreh Beeyar
 • Dar Poosheh Salah
 • Rooyeh Mah-e Toe
 • Yousef-e Yousefa'an
 • Vaziri
  (دكتر بزرگمهر وزيری)
 • سایه و بلور
 • نگه کن به مرغان پروازگر
 • میاندوز گنجی که دزدان برند
 • Eisa bar Salib
 • Godly Love
 • Hafiz & Masih
 • I am the Vine
 • Masih Tavallod Yaft
 • Nimeh Tarik
 • NoRuz - Forever
 • The Word
 • Vatan - Fatherland
 • Iraj Jenati
  Kaash Az Avval Meedonestam
  (I wish I knew from the beginning)
 • Jalil Sepehr
  نوروز انکار شدنی نیست
  You Can Not Deny NowRuz
 • Persian Poetry by Mowlavi - Shahreh Eshgh - City of Love

  Persian Poetry by Pajman Bakhtiyari - I Love Iran and Iranians

  Learn from your Persian History, or you will never learn anything meaningful about Iran and Iranians

  Persian Poetry by Gharajeh Daqhi - Messiah Has Come - Recital Video


  Persian Christian Poetry ... | Christ - Liberating Love | Farsi Hymns | Holy Spirit | Mesiah Has Come | Miracle of Cross | The Word | Love | A Christian Wedding | Isa King & Saviour | Freedom!! ... آزادی

  LinksAdditional Persian Poetry And Persian Literature Links and Resources:


  Send your questions, suggestions and submissions for inclusion in this page to webmaster@farsinet.com
  To be informed of updates to this page, Subscribe to FarsiNet Persian Poetry.

  Copyright © 1995-2024 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. - (032196 2112310 )
  Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
  Days: Hours: Mins: Secs:
  Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus Our Lord and Saviour Is Alive, Jesus's Empty Tomb and His Resurection from Death is the Basis of our Belief as Followers of Jesus Christ
  Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
  جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....