FarsiNet: Iranian Persian Farsi Speaking Christian Global eChurch
Sorrow has left this heart, Jesus has filed it with Joy and Peace, Dar Aghushe Pedar - In Father's Arm, Ianian Christian Gospel Music by Taak band, Sorrow has left this heart, its an stranger to me now - Jesus Christ has come and has become my housemate and joy, 23 songs from different Iranian Christian Artists
FarsiNet Persian Portal, Largest Collection of Farsi Content since 1995 - A Home Away From Home - A Persian Iranian Farsi Speaking People Global eCommunity - Logo design by B.V. of Tehran
Abortion: Right or Wrong
Book by Dr. Shirvanian in Persian
سقط جنین
حق یا ناحق؟
بالاترین خواست خدا برای ما این است که با پشتکار او را بشناسیم   ><>
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:

  What Is New?   جدیدها
Shaban - Shepherd Persian (Farsi) Magazine for Iranian Pastors and Ministers by Talim Ministries, Free Persian Magazine, Free farsi Magazine, Free Iranian Magazine, Free Iranian Christian Magazine
Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
Persian Christian Gospel Music Hallelujah (3) CD by Gilbert Hovsepian, Farsi Worship Music, Iranian Christian Praise Music
اعتقاد نامه نیقیه
اعتقاد نامه مسیحی

Nicean Creed
Apostle's Creed
Sat7Pars Sattelite TV's Quarterly eZine ParsNameh for Iranian and Farsi Speaking Christians Worldwide - 24/7 Farsi Christian Programs for Children, Youth, Teaching and Worship
a New Persian Praise CD from Dariush & Marya for Iranian Christians and Farsi Speaking Followers of Christ to Praise The King of all Kings Jesus Christ, Above All Persian Gospel Music CD - برتر از شاهان داريوش و ماريا
Persian Christian Concert in California June 4 2011, Iranian Christian Gospel Concert by Gilbert Hovsepian, Shohreh, Ziba, Angineh, Anet, Sepideh, Sokrati, Mostafa and Hanid in La Crescenta California
  Link to FarsiNet
  350,000,000+ Visits
  Annual Report - گزارش سالانه
Children @ Unicef
Hunger & World Poverty
Abortion NO
سقط جنین
حق یا ناحق؟
Abortion: Right or Wrong - Book by Dr. Shirvanian in Persian

Help Save Refugee Children, Reunite Refugee Children with Family, Educate Refugee Children
World Vision
Human Rights


Spiritual Reflections - Pastor Iraj Hemati, Iranian Baptist Church of Dallas
تأملاتى در روحانيت - شبان ايرج همتى از كليساى ايرانيان دالاس

Who Are You Trusting In? - توكل شما به كيست؟     (mp3) (Real Audio) (PDF)


توکلِ شما به کیست؟

دوست عزیز، آیا شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که در دنیائی که زندگی می‌کنیم نمی‌توان به انسان، سازمان‌های انسانی و یا حتی حکومت‌ها توکل نمود! آیا متوجه شده‌اید که تا فکر می‌کنیم که همة امورمان را رو براه نموده و دیگر مسئله‌ائي نیست، ناگهان یک واقعة طبیعی مثل زلزله و توفان، یا یک موقعیتِ مشکلِ اقتصادی، یا یک مشکلِ جسمانی ما را تکان داده به فکر می‌اندازد؟  بعضی‌ها خود را ارضاء نموده و می‌گویند: »تقدیر است و کاری نمی‌توان کرد. «

آیا می‌توان به این گفته اکتفا نمود و ارزشمندانه زندگی نمود؟ آنچه چنین گفتاری را ثابت می‌کند، نداشتنِ آگاهی واقعی از شخصیتِ خدای خالق است. کلام خدا به ما دربارة خلقتِ خدا چنین می‌گوید:  »۳۱خدا از دیدن ‌تمام‌ كارهایی‌ كه‌ انجام‌ شده‌ بود، بسیار خشنود گشت‌.« (پیدایش ۳۱:۱)

پس  در ابتدا خواست خدا این نبوده که بشر در سختی و درد و رنج زندگی کند. خدا برای بشر اجازة انتخاب مقرر نموده، و همراهِ آن مسئولیت انتخاب را، همانطور که ما هم به فرزندان خود حق انتخاب داده و از آنها مسئولیت را انتظار داریم. جلوگیری از عواقبِ انتخابْ صدمات مربوطه را در بر خواهد داشت. پس اگر خدا با آگاهیِ کاملِ جد ما آدم و حوا، به آنها اجازة انتخاب را می‌دهد، و آنها خواسته‌های خود را دنبال می‌کنند، ما نمی‌توانیم خدا را در مورد نتایج انتخاب‌های خود مقصر بدانیم. چه خوب است که به این واقعیت پی برده زندگی خود را بر مبنای آنچه خالق ما مقرر نموده برنامه‌ریزی نمائيم. کلام خدا می‌گوید: »۱ خداوند را شکر کنید، زیرا که  نیکوست و محبّت پایدار او ابدی است. ۸توکّل کردن بر خداوند، بهتر از اعتماد داشتن به انسان است.« (مزمور ۱:۱۱۸‌و‌۸)

و همچنین: «۳ به رهبران انسانی توکّل نکنید، هیچ انسانی نمی‌‌تواند نجات بدهد.« (مزمور ۳:۱۴۶)

بیائید به جای توکل بر انسان و رهبرانِ انسانی به عیسی مسیح زنده که برای رستگاری ما آمد توکل کنیم. او برای این آمد «۴۵... تا به دیگران خدمت كند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.» (مرقس ۴۵:۱۰)

عیسی مسیح می‌گوید: «۲۸ بیایید نزد من ای تمامی زحمتكشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.« (متی۲۸:۱۱)

باشد که شما دوست عزیز به آن کسی که جان خود را داد تا امیدِ به وعدة حیاتِ جاودان را داشته باشیم ایمانِ قلبی بیآورید

در محبت و خدمت مسیح - کشیش ایرج همتی

آیات ذکر شده در این متن از کتاب‌مقدس ترجمة جدید می‌باشد.

نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد

NowRuz - First Day of Spring - Persian New Year

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگارتا خطر کورونا رفع نشده و کورونا کنترل نشده - هفته ای یک روز و روزی یک ساعت

۱) هر هفته ۱ روز روزه
۲) هر روز ۱۰ دقیقه سرود پرستشی و شکرگذاری
۳) هر روز ۱۰ دقیقه دعا برای کادر درمان ، آشنایان و دوستان
۴) هر روز ۱۰ دقیقه تماس با ۲-۳ تا دوست، آشنا و همسایه - سلام و علیک، تشویق و گوش کردن
۵) هر روز ۱۰ دقیقه مطالعه کلام خداوند
۶) هر روز ۱۰ دقیقه تفکر و تعمق در مورد رشد شخصیتمون در خداوند (چقدر شبیح عیسی شده ام، کدوم قسمت های شخصیتم کم آورده؟ کجا ها کمک لازم دارم؟)
۷) هر روز ۱۰ دقیقه در سکوت به روح القدس گوش دادن و نوشتن آنچه حس میکنید، آنچه به چشم بسیرت می بینید، آنچه می شنوید.

روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟

ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند. ضمناً در روزه مسيحی می‌توان از يک يا چند وعده غذا صرف ‌نظر کرد و يا حتی از خوردن بعضی مواد غذائی خودداری نمود.

هدف اصلی روزه مسيحی اينست که با فروتنی به خدا تقرب جوئيم و هدايتهای او را بطلبيم و اوقاتی را در دعا و مناجات در حضور او بسر ببريم.

کلام خدا در کتاب اشعياء نبی می‌فرمايد: "مگر روزه‌ای که من می‌پسندم اين نيست که بندهای شرارت را بگشاييد و گره‌های يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين نيست که نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايی و فقيران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببينی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می‌باشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اينک حاضر هستم". (اشعیا ۵۸: ۶-۹)

در مورد روزه مسيحی، لازم است بدانيم که بمنظور صواب و رياضت، و يا بدست آوردن دل خدا و نجات از گناه، بجا آورده نمی‌شود زيرا با ريخته شدن خون مسيح بر صليب و مرگ و دفن و قيام او از مردگان، نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان به حضور خدا، مهيا گرديده است.

پس چرا روزه می‌گيريم و از خوردن و يا نوشيدن پرهيز می‌کنيم؟

مختصراً، بعضی از دلايل روحانی روزه مسيحی را با شما در ميان می‌گذارم.
روزه کمک می‌کند که:
١- دل ما در حضور خدا نرم و فروتن باشد.
٢- به صدا و هدايت و حضور خدا حساس باشيم.
٣- نفس سرکش ما ضعيف و سرکوب باشد.
٤- پرستش و دعای مسيحی ما قویتر و مؤثرتر باشد.
۵- ياد بگيريم از خودخواهی انسانی دوری نموده و ازخودگذشتگی داشته باشيم،.
۶- بيشتر قدر و ارزش فداکاری عظيم و کفاره بی‌نظير عيسی مسيح را درک کنيم.
۷- وقت متمرکزی در صحبت با پدر آسمانی و توجه به حضور خداوند روح القدسی و‌ مطالعهٔ کلامش بگذاریم

در مورد روزه مسيحی، به اين نکته هم بايد توجه داشت که از هرگونه ظاهرسازی و ريا و خودنمائی بايستی به دور باشد.
خداوند و منجی ما عيسی مسيح به شاگردان خود فرمود: "وقتی روزه می‌گيريد مانند رياکاران، خودتان را افسرده نشان ندهيد آنان قيافه‌های خود را تغيير می‌دهند تا روزه ‌دار بودن خود را به رخ ديگران بکشند يقين بدانيد که آنها اجر خود را يافته‌اند! اما تو وقتی روزه می‌گيری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند بلکه فقط پدر تو که در نهان است آنرا بداند و پدری که هيچ چيز از نظر او پنهان نيست اجر تو را خواهد داد" (متی ۶: ۱۶-۱۸).

Iranian radio Nedaye Omid, Persian radio Nedaye Omid, Farsi Radio From Church of Dallas, Iranian Christian Radio at FarsiNet, Persian Christian radio by Iranian Church of Dallas, Farsi Christian Radio
Persian Christian Worship Music CD#1 from Iranian Church of Dallas Texas, Farsi Christian Music CD from Iranian Church of Dallas
Persian Movie DVD, farsi Movie DVD, Iranian Movie DVD, Story of an Iranian refugee, New DVD Released by Joseph Film Production - NTSC DVD of Tune of Nostalgia now available from Joseph Fimls
Farsi Music by Ziba Ehteshami, Free Persian Gospel Music Samples at FarsiNet.com, Iranian Christian Music from California

What is Christian Fasting? - Roozeh Masihi Cheest?

روزه در مسيحيت به چه صورتی است؟

ما در مسيحيت تابع احکام مذهبی نيستيم، به همين علت، روزه مسيحی در زمان و تحت قوانين مذهبی خاصی صورت نمی‌گيرد. ايمانداران مسيحی آزاد هستند که در هر زمان، با هدايت روح خدا، بطور انفرادی يا دستجمعی، برای يک روز يا روزهای متعدد، و يا حتی برای چند ساعت، روزه بگيرند. ضمناً در روزه مسيحی می‌توان از يک يا چند وعده غذا صرف ‌نظر کرد و يا حتی از خوردن بعضی مواد غذائی خودداری نمود. هدف اصلی روزه مسيحی اينست که با فروتنی به خدا تقرب جوئيم و هدايتهای او را بطلبيم و اوقاتی را در دعا و مناجات در حضور او بسر ببريم. کلام خدا در کتاب اشعياء نبی فصل پنجاه و هشتم، آيات شش تا نه می‌فرمايد: "مگر روزه‌ای که من می‌پسندم اين نيست که بندهای شرارت را بگشاييد و گره‌های يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين نيست که نان خود را به گرسنگان تقسيم نمايی و فقيران رانده شده را به خانه خود بیاوری و چون برهنه را ببينی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو می‌باشند مخفی نسازی؟ آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزودی خواهد روييد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اينک حاضر هستم". روزه مسيحی بمنظور صواب و رياضت، و يا بدست آوردن دل خدا و نجات از گناه، بجا آورده نمی‌شود. روزه کمک می‌کند که:
١- دل ما در حضور خدا نرم و فروتن باشد.
٢- به صدا و هدايت و حضور خدا حساس باشيم.
٣- نفس سرکش ما ضعيف و سرکوب باشد.
٤- پرستش و دعای مسيحی ما قویتر و مؤثرتر باشد.

Gospel of Matthew 6:16-18: Fasting
Jesus Said: "When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you."
FarsiNet.com @ 25 Years
Noruz 2554 (1995) to Noruz 2579 (2020)
A Great Blessing to be an ambassador of God's Love & Grace for Iranians
A privilege to be a withness to unprecedented growth of the Church of Iran
Farsi Christian Worship Music, Persian Gospel Music by Sarah, Felix Amirian, Steve Frediani, Nasser Bobmoradi, Qader Eshpari, Mike Fard
اعتقاد نامه نیقیه
اعتقاد نامه مسیحی

Nicean Creed
Apostle's Creed
Didar - Awaiting for a Sight of Jesus, for His Second Coming - Persian Worship Music from Iranian Evangelical Church of Sydney Australia
Send Free Farsi Valentine's eCard, Love is Godly and God is Love, Eshgh eCards, Farsi Love Greetings, Persian valentine's ecards, Send Free Love Greetings
Persian Christian Gospel Music Halleluja (2) Cd by Gilbert Hovsepian, Farsi Worship Music, Iranian Christian Praise Music
Jesus was friend of sinners and begger, Isa was healing to blind and lame, Jesus is the Lord, Isa Is Khodavand, Dar Aghushe Pedar - In Father's Arm, Ianian Christian Gospel Music by Taak band, Sorrow has left this heart, its an stranger to me now - Jesus Christ has come and has become my housemate and joy, 23 songs from different Iranian Christian Artists
Persian Gospel Music by Sarah, Iranian Christian Music by Sarah and Felix Amirian, Steve Frediani, Nasser Bobmoradi, Qader Eshpari, Mike Fard, Free farsi Music
Ash Wed. Palm Sunday Good Friday Easter - عید رستاخیز شگفتی رستاخیز Freedom!! تثلیث - Trinity Easter Greetings جمعه نيک
Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - عيد كريسمس Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy شب یلدا، شب چله - Yalda Magi - Wisemen Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas Poetry Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy Christmas eCards Christmas - Celebration of God's Grace and Mercy نور جهان تولد يافت
سال تحويل Persian New Year Nowruz Traditions - Last Wednesday of the year Festival celebrating Light over coming darkness as days get longer and nights shorter, Chahar Shambeh Suri Nowruz - نوروز Nowruz Greetings - كارت تبريك Nowruz Poetry-شعر نوروز HaftSeen Nowruz History
موسسه تعليم رستوران ايرانى Iranian Green Freedom Movement, Iran Velvet Revolution, Where is My Vote - Millions of Iranians have rejected the result of 2009 Iranian Presidential Results. Iran's Supreme leader has sided with the president Ahmadinejad راديو ندای اميد Sohrab Books Poetry - شعر Sermons God IS LOVE, 100% Pure & Unconditional Love, God is not kind - HE IS LOVE خانواده مسيحی سرودهاى مسيحى فارسى
انتشارات ايمان و اميد Radio & TV ضرب المثل هاى مشهور ايرانى راديو مژده فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
مشاوره مسيحی صبح بخیر دوستان Church of Iran روح القدس انجيل برنابا News! انجيل كليساى ايران تأملاتى در روحانيت
Gospel Of Barnabas عروسى ايرانى مسيحيت در ايران باستان كليساى لند ن تعادل بين فيض و ايمان Church of London Spiritual Reflections
راديو و تلوزيون فارسى انتشارات ايمان و اميد Send Free Persian Valentine eCards, Send Free Farsi Valentine eCards,Send Free Iranian Valentine eCards,Send Free Iranian Christian Valentine eCards    ضرب المثل هاى مشهور ايرانى Radio & TV فارسی ZanAmu Psalms of David, Mazbure Davood nabi Is your Iranian/Persian/Farsi Church or Fellowship compliant with the Biblically-based FarsiNet Persian/Iranian/Farsi Church Listing Requirements? Freedom!!
Contact FarsiNet .. Link to FarsiNet .. FarsiNet Mission .. Services .. Statistics .. FarsiNet Web .. What's New? .. Top 10s ..
E-Mail - Do you have any questions or suggestions? Send us your feedback.
Your Opinion Counts. Check FarsiNet Visitor Opinion and Comments.
If you find any Dead Link, please let us know Dead Links.
Copyright © 1995-2021 FarsiNet, Inc. All Rights Reserved. 032195 183604429 this page views - 368,401,172 total page views - 1,691,710,621 total file requests)
See our Important Disclaimers and Legal Information ... Online Images and Files Proper Use Statement
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. Business. City. Bam. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi . Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. شعر فارسی و شاعران ايران. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+.