Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Happy Easter, Happy Resurection Day, Jesus' Empty Tomb is the main Principle of Our Belief as Followers of Jesus Christ, He has Risen, He is Alive and overcame Death so We may Have Ethernal Life, He died for our Sins on the Cross and after 3 days rose from Death, His Empty Tomb is the Sign of Our Hope & Victory
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

Previous day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

Next day's Good Morning Friends' Message from Pastor Sohrab Ramtin of the Iranian Christian Church of San Diego

صبح بخیر دوستان

۱ ماه جون سال ۲۰۱۱ میلادی

 

در آرامشی که مسیح بر صلیب مهیا نموده، زندگی کنید.

 

"عیسی گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده، جان بداد."

انجیل مقدس، یوحنا ۱۹: ۳۰

 

"تمام شد"، چه تمام شد؟

۱- تمامی پیشگوئی ها در رابطه با آمدن اول و مرگ مسیح "تمام شد."

۲- تمام شد: رنجهای مسیح "تمام شد".

۳- "تمام شد": هدف اصلی جسمیت یافتن مسیح به انجام رسید.

۴- "تمام شد": پرداخت غرامت گناهان انسانها تمام شد. هدف آمدن مسیح به این جهان چه بود؟ "عیسی مسیح به این جهان آمد تا گمشدگان در گناه را یافته، و نجات بخشد."، انجیل مقدس، لوقا ۱۹: ۱۰. و به عنوان ایمانداران مسیحی، همین باید هدف زندگی ما باشد. گمشدگان در گناه را یافته، به مسیح هدایت کنیم. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران و حتی رئیس گناهکاران، بدترین گناهکاران را، نجات بخشد (انجیل مقدس،۱ تیموتاوس ۱: ۱۵). خدا پسر خود را فرستاد، "از زن زاییده، تا آنانی را که زیر شریعت باشند را فدیه کند، از گروی گناه و شیطان در آورد."، انجیل مقدس، غلاطیان ۴: ۵. او ظاهر شد تا "گناهان ما را بردارد."، انجیل مقدس، ۱ یوحنا ۳: ۵. و با مرگ و قیامش تمامی اینها را با پیروزی به انجام رساند.

"تمام شد." نمونه های بسیاری در طول تاریخ به این یک جملۀ کوتاه، و در واقع، یک کلمه در زبان یونانی، چشم دوخته و سایه ای از آن می بودند: آن پوشش برای گناه و شرم، که خداوند از پوست حیوان، برای اجداد ما آدم و حوا، بطور تمثیلی مهیا نموده بود، حالا بطور واقعی فراهم شده است. آن قربانی بهتر، آن قربانی نیکوتر، که توسط هدیۀ قربانی هابیل به خدا، در قدیم تصویر شده بود، حالا توسط قربانی مسیح بر صلیب حقیقتاً بحضور خدا تقدیم شده است، قربانی ای بهتر از قربانی هابیل. آن پناهگاه واقعی در مقابل طوفان غضب خدا، که در قدیم توسط  کشتی نوح برای ما تشبیه شده بود، حالا در مسیح حقیقتاً فراهم شده است.  آن پسر یگانه و محبوب، که توسط پسر یگانه و محبوب ابراهیم، اسحاق، تصویر شده و بر روی مذبح گذاشته شده بود، حالا حقیقتاً بر صلیب قرار گرفت. آن خون محافظ در مقابل فرشتۀ مرگ، در مقابل ریخته شدن غضب خدا، که در آن اولین شب عید فصح، شبی که  فردایش قوم اسرائیل از اسارت مصر آزاد می شدند، در زمان موسی، در تورات، خروج ۱۲، برای ما توسط خون یک برۀ بی عیب تصویر شده بود، حالا توسط خون برۀ خدا عیسی مسیح حقیقتاً مهیا شده است. آن پادزهر در مقابل سم آن مار قدیمی شیطان، در مقابل سم گناه، که توسط آن مار برنجی، بر تیر بلند چوب، توسط موسی تصویر شده بود، حالا حقیقتاً برای گناهکاران مهیا شده است. آن چشمۀ آب حیات، که توسط آبی که از صخره بیرون آمد  زمانی که قوم اسرائیل در صحرا تشنه بودند، و موسی با عصای خود صخره را زد و آب بیرون ریخت، حالا در عیسی مسیح آن چشمۀ آب حیات جاری گشته است.

هر آنچه که خدای قدوس می طلبد تا اجازه دهد کسی بحضورش آید، در مسیح و فقط در مسیح انجام گرفته است. چیزی برای ما انسانهای گناهکار باقی نمانده که انجام دهیم جز اینکه به مسیح ایمان آورده و از گناهانمان توبه، و تسلیم خداوندی او باشیم. هیچ عملی از ما انسانها خواسته نشده که انجام داده تا نجات یابیم، غیر از توبه و ایمان بر مسیح. تنها چیزی که الان از ما مطالبه می شود این است که از تقلا کردنهای خودمان آرام بگیریم توسط ایمان بر مسیح. کلام خدا در انجیل مقدس، رومیان ۶: ۲۳ می فرماید:" زیرا که مزد گناه موت است، مرگ و عذاب ابدی در دریاچۀ آتش، اما نعمت خدا حیات جاودانی است در خداوند ما عیسی مسیح." در بهترین سعی و کوششهای ما انسانها، برای رسیدن به خدا و رستگاری، گناه وجود دارد. اما آسودگی بسیار عالی و پر شکوه این است که "در مسیح کامل  شده ایم."، کولسیان ۲: ۱۰. درست است که در تجربۀ روزمرۀ خود ناکاملیتهای فراوان وجود دارند، ولی در موضع مان بر مسیح، جایگاهمان در مسیح، در حضور پدر آسمانی، کامل هستیم.

 

امروز، تسلیم خداوندی مسیح باشید.

در مقابل هر ضربه، هر طوفانی که بر شما فرود آید،

امروز قاطع و محکم تسلیم خداوندی مسیح باشد،

و بر موضع کامل خودتان در مسیح بایستید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

Live In the Peace Jesus Christ Provided on the cross

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (060111 6699 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Easter 2021 Countdown ... Resurection Countdown
Days: Hours: Mins: Secs:
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....