Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

۷ فوریۀ ۲۰۱۱ میلادی

 

درسهای که سختی ها می آموزند: اطمینان ما در آسمان.

 

"متبارک باد خدا، و پدر خداوند ما عیسی مسیح،

که بحسب رحمت عظیم خود، ما را بوساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان،

تولید نمود برای،

امید زنده،

 بجهت دریافت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده،

که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما."

انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۳- ۴

 

پس از گذشتن از سختی ها، و حتی در حین گذر از آنها،

می توانیم شادی کنیم،

وقتی که وفادار به خداوند عیسی مسیح باقی مانده ایم،

چون آن "امید زنده" مان در آسمان، تجدید شده است.

 

          شادی ای که یک ایماندار مسیحی پس از گذشتن از تجربیات دردناک تجربه می کند، در حینی که به مسیح وفادار باقی مانده، بهترین نوع شادی ها است. ولی متاسفانه در اغلب اوقات ما اجازه می دهیم فشارهای روزانۀ زندگی، مشکلات مالی، مسائل سلامتی، اهداف تحقق نپذیرفته، و بسیاری موضوعات دیگر شادی ما را در مسیح از ما بربایند. شادی واقعی از یک سری واقعیتها روحانی ریشه می گیرد که فراسوی شرایط موقتی این زندگی هستند.

          در انجیل مقدس، ۱ پطرس ۱: ۳- ۴، کلام خدا دلیلی بسیار محکم برای شادی به ما می دهد. این امید زنده و مطمئن که به عنوان ایمانداران مسیحی، آسمان (یا به عبارتی دیگر، بهشت خدا) از آن ماست، بخاطر خداوندمان عیسی مسیح. زیباترین نامی که برای بهشت خدا در انجیل مقدس بکار رفته است، خانۀ پدر است (انجیل مقدس، یوحنا ۱۴: ۱). این اطمینان که خانۀ پدر آسمانی از آن ماست، چنان پر قدرت، و واقعی است که کلام خدا به ایمانداران مسیحی که در جفا هستند می گوید در این حقیقت باید "وجد" نمائیم، شادی عظیم کنیم، آیۀ ۶. کلمۀ اصلی یونانی برای "وجد نمودن" بقدری پر معنا است که در انجیل مقدس معمولاً برای شادی شناخت خدا بکار رفته است، نه هیچوقت برای موضوعات سطحی و موقتی.

          "شما همچنین آلان محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید، و دل شما شاد خواهد گشت، و هیچ کسی ان شادی را از شما نخواهد گرفت." انجیل مقدس، یوحنا ۱۶: ۲۲. آیا شما آلان محزون هستید؟ چشمان خود را بر خداوند عیسی مسیح بدوزید از طریق کلام خدا، "و دل شما شاد خواهد گشت، و هیچ کسی ان شادی را از شما نخواهد گرفت."

          به سختی ها می توان دو گونه واکنش نشان داد، مانند مسافر قطاری که از میان کوهها می گذرد. می توانیم به عقب، به آن کوههای تاریک نگاه کنیم، و افسرده شویم. و یا می توانیم بجلو، به آن منظرۀ زیبای که تا فاصله ای دور امتداد یافته بنگریم، و روح و جانمان تازه شوند. برخی ایمانداران حتی زمانی که قطار زندگی شان از آن قُله های خطرناک مدتهاست که گذشته، و دارد از آن منطقۀ کوهستانی خارج می شود، هنوز هم به سایۀ کوههای سختی ها خیره شده اند، و بر حزن خود می افزایند.

          چشمان خود را بر جلال خانۀ پدر آسمانی مان بدوزیم. آن خانه، برخلاف خانه های زمینی که انواع و اقسام دردسرها را دارند، توسط پدر آسمانی برای ما رزرو، با خون مسیح خریداری، و توسط روح القدس ضمانت شده است (انجیل مقدس، افسسیان ۱: ۱۱- ۱۳).

 

امروز از پدر درخواست کنید که

به شما یاری دهد،

تا بر جلال خانۀ آیندۀ مان تمرکز کنیم.

انجیل مقدس، مکاشفه ۲۱ را بخوانید.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (020711 6893 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Farsi Poetry about the Power of Cross of Jesus, Good Friday, Dark Friday, Jomehe Paak, The day Jesus Died on the Cross for our Sins, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ, The Wonderful Cross of Jesus Persian Poetry by Gerajeh Daqi
Iranian Christian Poetry based on the Gospels of John and Matthew
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....