Happy Easter, Jesus Is Risen, Eid Gheyam Mobarak to All Iranian Christians, happy Easter to all Iranians
Good Friday, Dark Friday, The day Jesus Died on the Cross for our Sin, The Power of The Cross, Power of the cross of Jesus Christ
Iranian Christian Church of San Diego, California - ICCSD
Iranian Christian Church of San Diego  Iranian Christian Church of San Diego california USA is fully compliant with Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements
Mission Valley Chapel
6964 Mission Gorge Road
San Diego, California 92120 USA

Pastor: Sohrab Ramtin       Iranian Christian Church of San Diego Phone Number (619) 583-8295       Iranian Christian Church of San Diego Fax Number (619) 583-8285
This Morning's Message: >>>

List of Messages ... Go To the list of Good Morning Friends Messages - main Page

صبح بخیر دوستان

 

"چون (مسیح) طهارت گناهان را به اتمام رسانید،

به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست."

انجیل مقدس، عبرانیان ۱: ۳

 

خداوند عیسی مسیح یک قربانی برای پرداخت مجازات گناهان تمامی کسانی

که به او ایمان می آورند، پرداخت، و سپس بر سمت راست تخت پدرآسمانی،

اعلی ترین محل تکریم و احترام بنشست. و برای من و شما شفاعت می کند.

 

          کتاب مقدس کاملاً روشن می کند که:"مزد گناه موت است"، رومیان ۶: ۲۳. در یگانه کلام خدا، کتابمقدس، مرگ بر سه نوع است. مرگ جسمی( ثمرۀ گناه اولیه)، مرگ روحانی (نداشتن یک رابطۀ سالم و زنده با خدا)، و مرگ ابدی (عذاب ابدی در دریاچۀ آتش). خداوند عیسی مسیح بر صلیب رفت، مرگی را که حق ما بود، مرد. تا ما را در حال حاضر از مرگ روحانی و ابدی آزاد سازد. و در هنگام بازگشت دوباره اش به زمین، از مرگ فیزیکی آزاد خواهد ساخت، هنگامی که بدنهای جلال یافته دریافت خواهیم کرد.

          چون عیسی مسیح پسر یگانه (هم ذات) با خداست، خدا و خداوند است در جسمیت انسانی، بدون گناه، مرگ نمی توانست او را نگه دارد. از مردگان قیام نمود. فقط مسیح بدون گناه بود و هست. بنابراین مسیح "محتاج نیست که هر روز، به مثال روسای کهنه که اول برای گناهان خود و بعد برای قوم قربانی بگذراند. چون که این را فقط یکبار بجا آورد، هنگامی که خود را قربانی گردانید." عبرانیان ۷: ۲۷. در عهد عتیق، کاهنین هر روزه می بایستی هم برای خود و هم برای مردم قربانی بگذرانند. ولی مسیح لازم نداشت که هیچ نوع قربانی برای خود بگذراند، چون کاملاً بیگناه بود. و لازم نداشت که مکرراً قربانی بگذراند، چون خود خداوند است. چنان قربانی پرقدرتی داد که یکبار و برای همیشه تمامی گناهان کسانی را که به او ایمان می آورند، پاک نمود. و نیز هر نوع لعنتی را از ما برداشته است، کولسیان ۲: ۱۳- ۱۵. برای همین است که شما احتیاج ندارید پیش این فرد و یا آن فرد بروید تا به خیال خودشان لعنتها را از شما بردارند. فریب نخورید. خداوند ما عیسی مسیح بطور کامل این کار را کرده است. مسیح هم کاهن اعظم و هم قربانی اعظم است.

          و وقتی که قربانی کامل، وابدی را داد، "به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست." انجیل مقدس، عبرانیان ۱: ۳. در عهد عتیق، کاهنین فرصت نشستن در معبد را نداشتند. جزو تمامی لوازم معبد، هیچ نوع صندلی نبود، چون هر روزه، دائماً می بایستی قربانی برای گناهان قوم بگذرانند. ولی مسیح یک قربانی داد، وجود خودش، کار را تمام کرد برای ابد، و سپس "به دست راست کبریا (پدر آسمانی) در اعلی علیین بنشست."

          پدر آسمانی بخاطر خدمت مسیح، اعلی ترین مکان احترام و تکریم را به او داد، نشستن بر سمت راست تخت اش. ولی مهمتر از آن این استکه از آن اعلی ترین مکان تکریم و احترام، عیسی مسیح برای شما، و برای من در حضور پدر آسمانی، شفاعت می کند، نیازهای من وشما را بحضور پدر آسمانی عرضه می کند. حتی در ایامی که ما فکر خود نیستیم، او به فکر ماست، ۱ پطرس ۵: ۷.

          هیچ وقت فراموش نکنید که مسیح برای شما چه کرده است، و هنوز هم می کند:"چون کسی گناه کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل." ۱ یوحنا ۲: ۱.

 

خداوند عیسی مسیح را شکر گوئید،

برای قربانی کاملش بر صلیب برای شما.

او را شکر گوئید برای نجات آسمانی که به شما عطا نموده،

مجازات گناهان شما، و لعنتها را برداشته،

تا محتاج هیچ انسانی نباشید.

دسترسی مستقیم به حضور پدر آسمانی را برای شما فراهم کرده است.

سهراب رامتین
Sohrab Ramtin

> Links: [Church of San Diego Main Page | Statement of Faith | صبح بخیر دوستان | Answering Major Questions | Resources | FAQ | Your Opinion | ]
> Other Links:

Persian Christian Literature, Farsi Christian Music, Persian Poetry and Art, and Iranian Christian Resources hosted by FarsiNet, Free Iranian Christian Resources, Free farsi Music, Free Persian Literature, Free Farsi Injil Other Persian, Iranian, Farsi Christian Resources at FarsiNet
 
Do You Know For Sure in Farsi Are You Sure You are Going To Heaven? - . . . آیا اطمینان کامل دارید
* Bible and Persian Proverbs - کتاب مقدّس و مثل های پارسی
Persian Farsi Christian Book Biography of Dr. Saeed Khan Kordestani - شرح زندگی دکتر سعیر خان
Free Christian Literature in Farsi Persian Christ and Christianity - Who Was Jesus? - مسیح و مسیحیت
Persian Christian Book Christian Denominations and Heresies - شناخت فرقه های مسیحیت و بدعتها
* Christianity in Iran - تاریخ مسیحیت در ایران
Free Persian Christian Book Defense of Rev. Mehdi Dibaj - Iran, Dec 3, 1993 - دفاعیه کشیش مهدی دیباج
Dicerning the Will of God in Persian Farsi Discerning the Will of God - تشخیص اراده خدا
Persian Christian Publishing Faith & Hope Library & Publishing - کتابخانه و انتشارات ايمان و اميد
Persian Bible Farsi (Persian) Contemporary Bible - کتاب مقدس به زبان فارسی
* Farsi Christian Hymns and Poetry سرودهاى مسيحى فارسى
* Farsi Christian Music - موسيقى فارسى - ايرانى
Farsi Christian Music from Iranian Church of Dallas Farsi Christian Music from Church of Dallas - سرودهای مسیحی - کلیسای ایرانیان دالاس
Persian Christian Sermons By Iranian Pastors Farsi Christian Sermons and Teachings - موعظه فارسى
Persian Christian Good Morning Friends Daily Message From Bible Good Morning Friends - صبح بخیر دوستان - از كليساى ايرانيان    Farsi Spiritual Reflection from Iranian Church of Dallas
Farsi Christian Web radio Heart Reflections Heart's Reflection WebRadio from Church of San Diego - رادیو آئینة دل
* Iran and Iranians In Bible - ایران و ایرانیان در کتاب مقدس
List of Upcoming Iranian Christian Conferences Iranian Christian Conferences - کنفرانس کلیساهای ایرانی
Free Farsi Christian Resource Jesus In Islam - عیسی مسیح در اسلام
Living in the Power of Forgiveness in Persian Farsi Living in the Power of Forgiveness - بخشش در پادشاهی خدا
* Love Is Patient ... 1st Cor 13:4-8 - کسی که محبت دارد
Jesus Loves Iranians Love Letters of Apostle John - نامه های عاشقانة رسول محبت
Nicean Creed in Persian Nicean Creed - اعتقاد نامة نیقیه
Farsi Christian Wedding Hymn Persian Christian Wedding Hymn - ازدواج مسیحی
Farsi Christian Hymnals, Persian Christian Worship Videos, Iranian Christian Poetry Persian Christian Hymns, Poetry and Worship Videos - سرودهاى مسيحى فارسى
Iranian Christian Marriage Seminar in Dallas Texas Persian Christian Book on Successful Marriage - مرواریدهای حکمت برای مردها و زنها
Free Christian Literature in Farsi Persian Persian Society of Christian Studies - کانون اندیشه مسیحی
Free Persian Christian Resources Prophet Daniel in the Den of Lions - دانیال در چاه شیران
Psalms of David in Persian Farsi Free Psalms of David - مزامیر - زبور داود
Farsi Christian Radio Program Radio Neda - راديو ندا
Persian Christian Book Searching for Significance - Biblical Selfworth - در جستجوی اهمیت و بزرگی
Free Persian Christian Online Magazine Farsi eZine Shaban Magazine by Talim Ministries for Iranian Pastors - مجله شبان    Read New Issues of Shaban Magazine online
Free Persian Christian Resources Spiritual Reflection - Church of Dallas - تأملاتى در روحانيت - از كليساى ايرانيان دالاس
Free Farsi Christian Resource Steps To Peace With God - Four Spiritual Laws - صلح و آرامش با خدا
Free Persian Christian online Magazine Farsi eZine Tabdil - Godly Transformation Persian Magazine - مجله تبدیل
* TALIM Ministries - موسسه تعليم
* Testimony of an Opium Addict meeting Jesus - نجات یک معتاد
Free Persian Christian Book Sample Reading The Search for Messiah - در جستجوی ماشیح - مسیح
* Truth About Occult and Witchcraft - حقیقت: فالگیری، جادوگری، احضار روح
Persian Christian Online Web Radio from Iranian Church of Dallas Voice of Hope WebRadio from Church of Dallas - راديو ندای اميد
* Worldwide Directory of Iranian Churches - لیست کلیساهای ایرانی در سراسر دنیا
What Does The Bible Say About ...
   

 

Send your prayer requests, questions and suggestions to iccsd@farsinet.com (121410 6999 )
God's Grace, Peace & Blessing be with you
Iranian Christian Poetry for Easter, He has Risen Farsi Poetry, Jesus has Risen Iranian Poetry
Ash Wednesday - The season of the Lent
اولين روز ايام روزه مسيحيان
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 350,000,000+ visits. ... ... ... .....