میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Shahnameh, Epic of the Persian Kings by Ferdowsi the Grreat Persian (Iranian) Poet of 9th Centuary from Toos Khorasan near present Mashhad in Northeast Iran


Iranian Baptist Church of Dallas, Texas USA
The Iranian Baptist Church of Dallas, Texas U.S.A.  Iranian Baptist Church of Dallas Texas USA is fully compliant with the Biblically-based FarsiNet
Persian/Iranian/Farsi Church listing requirements

Iranian Christians 12th Regional Conference, Dallas, Texas
November 30 - December 3, 2000


Fall 2000 Conference Info => | Page 1 | Page 2 |    Church of Dallas WebSite

12th Regional Conference of Iranian Christians, Dallas, Texas,
November 30 - December 3, 2000

Iranian Baptist Church of Dallas
Conference Brochures: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ... Other Conferences - کنفرانس کلیساها
2thd Regional Iranian Christian Conference in Dallas Texas USA in October 27-30, 2016, Conference Theme: Being A Disciple of Jesus Christ, Conference teachers Pastor Sohrab of San Diego, Pastor Jahangir Daadras of Orange County California and Pastor Ken Farshid Temple and Other Iranian Pastors Instrumental Persian Christian Hymns CD #2 by Iranian Church of Dallas, Instrumental Iranian Gospel Music, Instrumental Farsi Christian Worship Music by Iranian Baptist Church of Dallas Persian Christian Hymns CD #2 by Iranian Church of Dallas, Iranian Gospel Music, Farsi Christian Worship Music by Iranian Baptist Church of Dallas Persian Christian Hymns CD #1 by Iranian Church of Dallas, farsi Christian Worship Music by Iranian Baptist Church of Dallas
Persian Christian Hymns CD by Iranian Church of Dallas, farsi Christian Worship Music by Iranian Baptist Church of Dallas Did you miss 2009 Conference, Order Iranian Christian Hymns CD set from the Iranian Church of Dallas, Farsi Christian teachings by Iranian Pastors from San Diego California, Irvine California, Denver Colorado and South Carolina Nedaye Omid Persian Christian Webradio from Iranian Church of Dallas Biblical Wisdom for a Happy marriage in Persian Farsi
Spiritual Reflections - تأملاتى در روحانيت

Please send your comments, suggestions, pray requests to Pastor Iraj (111500 14186 )

Wsie Men and Women Still Seek Jesus in Year 2006
Persian Christian Wedding Hymn, Farsi Christian Wedding Hymn
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 250,000,000+. ... ... ... .....