میلاد منجی عالم عیسی مسیح و سال جدید میلادی ۲۰۱۸ را به شما تبریک می‌گوییم
دعا و آرزوی ما برای شما برکات روز افزون آسمانی می‌باشد
Merry Christmas to all Iranians all over the world Eide Milade Masih Mobarak, Christmas Tabrik to all Iranians

Testimony of an opium addict in Persian (Farsi)

"I was dead and then I found Life through Jesus"

Previous Testimony of an opium addict - Page 5 Next
Testimony of an opium addict in Farsi (Persian) - Page 5
Previous Testimony of an opium addict in Farsi (Persian) - Page 5 Next

Testimony of an opium addict, Pages... [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Please send your questions, comments and prayer requests to elam@farsinet.com
Copyright © 1997-2018 by Elam. (092099 11276 )
IRAN NEWS ALLERT - Prayer Request
Iran Releases Pastor's Wife, Husband Still Faces Execution
Pray for Pastor Youcef Nadarkhani & the Church of Iran
Milade Masih Mobarak, Send FREE Persian Christmas Greeting, Farsi Christmas eCards, Iranian Christian eCards from FarsiNet
Webpage Created, Managed and Hosted by FarsiNet
جدیدها. What's New?. صبح بخیر دوستان. Art. Audio - Sermons. تأملاتى در روحانيت. Business. City. Bam. Children. كودكان. Culture. مشاوره مسیحی. Directories. Easter. عید رستاخیز. ePolls. Entertainment. Family. خانواده مسیحی. Farsi Sermons. Farsi فارسی. Good News!. Greetings. کارت تبريك. History. Humor. Injil. عيد كريسمس. Literature. Music. News. اخبار فارسی NowRuz. نوروز. Organizations. Persian Poetry. شعر فارسی و شاعران ايران. Persian Music. Radio & TV. راديو و تلوزيون مسيحى فارسى. Religion. روز ولنتاین. Video. Top 10 Sites. مجله تبدیل. Search. Conditions of Use. Privacy Notice. موسسه تعليم. Disclaimers. Email Policy. Trademarks. سوپرماركتهاى ايرانى. Statistics. Annual Reports. Our Mission. مجله شبان. Contact us. IranianChurch. كليساى ايران. IranCity. شب یلدا. IranTimes. PersianWeb. كنفرانس مسيحيان ايرانى. FarsiEats. FarsiMusic. FarsiNews. FarsiVideo. Gorbeh. راديو ندای اميد. ZanAmu. Iran Web Portal. Link to FarsiNet. 200,000,000+. ... ... ... .....