دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    اميد حقيقي براي همه

* جنـس : جلد مقوايي بزرگ (8 در 12 اينچز) با صفحات و تصاوير رنگي

* انتشارات : ايلام

* صفحـات : 95

* تاريخ انـتشـار: 1998

* نکاتـي در مورد کتاب : مردم در تاريخ بشر، بارها از خود سوًال کرده اند که زندگي چه مفهومي دارد؟

                             خدا از خلقت جهان چه هدفي داشت؟ آيا راهي براي آزادي از اسارتهاي روحي

                             بشر وجود دارد؟

                             ميليونها نفر در سراسر دنيا، جواب اين سوالات و مسائل مهم نظير اينها را در

                             لابلاي صفحات کتاب مقدس يافته اند.

                             اين کتاب چکيدهً محتويات کتاب مقدس است که منظور خدا را از آفرينش و نقشه

                             و محبت ابدي خدا را براي انسان به زبان ساده بيان مي کند.