دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :    شاگرد "مريد"

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات :   -

* صفحـات :  140

* تاريخ انـتشـار: 1997

* نکاتـي در مورد کتاب : کتاب حاضر نتيجهً زحمات تجربيات عملي خوان کارلوس ارتيز است و بر روي

                             مشتي تئوري و مسائل  نظري بنا نشده است.  اين کتاب ديدگاه تازه اي را در

                             عالم علم الهي ( بخصوص در رابطهً  ايمانداران با مسيح و با يکديگر) به رويمان

                             مي گشايد. در چاپ دوم اين کتاب مترجم تأکيد مي کند که در ايمان مسيحي نبايد

                             تعادل بين روح القدس و کلام خدا را از دست داد و از يک افراط ( خشک بودن

                             کتابمقدسي) به يک تفريط ديگر ( بي بند و باري روحاني بنام " آزادي در روح")

                             رفت.

                             کلام خداوند به ما مي آموزد که : " اعتدال شما بر جميع مردم معروف بشود"

                                                                                                (فيليـپـيان 4: 5)

 

 

         

*