دربـــاره کــتــاب

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

&&&&&&&&&&

 

* نـام کتـاب :     رازگاهان ( تفکر در باره خدا و محبت او)

* جنـس : جلد مقوايي  

* انتشارات : صداي شهدا

* صفحـات : 365 ( از اول ژانويه تا آخر دسامبر هر روز يک صفحه رازگاهان)

* تاريخ انـتشـار: 2001

* نکاتـي در مورد کتاب : نويسنده، کشيش " ريچارد وورمبراند" ، به خاطر ايمانش به عيسي

                             مسيح، چهارده سال در زندان کومونيستها تحت شکنجه به سر برده

                             است.  اين کتاب نمايانگر عشق اين انسان جان باخته، به خدا و خلق

                             اوست.  او از انسانهاي هم سلولي اش سخن ميگويد، از حالات

                             روحي شان، از اميد و نااميدي شان، از شادي وغمشان، از ايمان و

                             بي ايماني شان. 

                             و شما خواننده عزيز، بکوشيد تا هر روز، يک صفحه از کتاب را، با

                             انتظار بخوانيد، با انتظار ديدن حقيقت، با انتظار شنيدن صداي خداوند،

                             با انتظار کسب نيروي روحاني براي هر روز عمرتان.